Personprofiler

Personlige kompetencer i centrum

Mennesker er forskellige – heldigvis. Det gir’ dynamik, men også misforståelser. En profilanalyse afdækker ligheder og forskelle, og gør os klogere på os selv og hinanden. Klarhed gir’ mening både for den enkelte og for arbejdspladsen.

Profilanalyser kan med fordel bruges til f.eks.

  • Teamdannelse og teamprocesser
  • Forebyggelse af stress
  • Strategisk kommunikation og karrierevejledning
  • At forbedre samarbejde og trivsel pga. større tolerance for ”de andre”
  • Personlig udvikling hos medarbejdere og ledere

Vi anvender nedenstående profilerings- og testværktøjer

JTI- og JBTA-profiler

Jungiansk Typeindeks (JTI). Nok en af de mest anerkendte og anvendte profilanalyser. Afdækker de personlige præferencer og fortæller om styrker og svagheder. Særligt velegnet i udviklingsforløb for grupper og individuelt i coachingforløb. Fungerer som et solidt grundlag for indsigt bl.a. i stressforebyggelse og til forbedring af kommunikation og samarbejde.    

DISC/Thomas Profil

Profilanalysen, PPA, afdækker vores adfærd og synligheden af den. Grafisk vises profilens match med jobsituation og forandringer i profilen i pressede situationer. Profilen er særligt velegnet til vurdering af jobmatch, men også til gruppe og teamproces. 

EQ-i

Emotionel intelligenstest. En emotionel intelligenstest måler på dine overordnede kompetencer til at håndtere din omverden, dine emotionelle og sociale færdigheder, samt identificerer styrker, faldgrupper og udviklingspotentialer på lederkompetencer.

Kompetent og forventningsafstemt

Vi har været igennem et profilforløb hos PeoplePartner ApS med vores Customer Service afdeling.
Forløbet levede fuldt op til vores forventninger, hvor vi oplevede professionel og kompetent undervisning og sparring. Medarbejderne var efterfølgende begejstrede for det udleverede materiale, og den bevidsthed de har fået omkring andres profiltyper.
Vi oplever efter forløbet en mere homogen gruppe, hvor samarbejde og respekt for hinanden er i fokus. 

Barbara Henriksen

Customer Service Manager, Nissens AS

Fagligt og professionelt

Samarbejdet med PeoplePartner har været både professionelt og fagligt i alle faser af kurset. Det har været med til, at vi som medarbejdere på Høybyegård Bo-Behandlingstilbud er blevet mere skarpe på de ressourcer og svagheder, vi har i vores medarbejdergruppe.
Da vi er en lille enhed, er det vigtigt for os at kunne bruge de forskellige medarbejderes ressourcer bedst muligt, og det har kurset med PeoplePartner haft stor indflydelse på. PeoplePartner får de bedste anbefalinger herfra.

Frank Høybye

Leder og ejer, Høybyegård Bo-behandlingstilbud

Vi er blevet bedre til at hjælpe og se hinandens kompetencer

Det er blevet tydeligt, at vi alle har nogle spidskompetencer, som vi er blevet bedre til at trække på hos hinanden. Derfor er det også blevet meget nemmere at bede en kollega om hjælp, ligesom du, modsat tidligere, også er glad for at kunne tilbyde din hjælp. 

Mette

Assistent, Plejehjemmet Elmely

Selvindsigt og kollegial forståelse

Alle lægerne på afdelingen har gennemført JBTA. Det har givet et mere nuanceret billede af den enkelte læge og en større selvindsigt. Den interkollegiale forståelse og respekt er blevet styrket. Både som medarbejder, som leder og som chef er profilanalyse et vigtigt redskab til at udnytte afdelingens personlige ressourcer bedst muligt. Personligt bruger jeg det i kommunikative sammenhænge, ved fordeling af opgaver og til at afkode symptomer på stress.

Henrik Jacobsen

Ledende overlæge, Aalborg Universitetshospital

Priseksempler

8 medarbejdere/ledere, hvor vi gennemfører personlige tilbagemeldinger og derefter mødes til 2 processer af 3,5 timers varighed med fokus på profilforståelse, kommunikation og samarbejde. I vælger derudover selv andre temaer, som I ønsker bearbejdet med afsæt i profilviden.  

I får individuelle tilbagemeldinger, materialer og værktøjer, som I selv kan arbejde videre med og integrere i hverdagen. Forløbet gennemføres hos jer. 

Pris 29.000,- ekskl. moms. og kørsel efter statens takst.

Ring og få et uforpligtende tilbud…