Evalueringer med 360° Feedback

Afdæk potentialer ved ledere, medarbejdere og virksomheden

 

360° feedbackmetoden afdækker adfærd hele vejen rundt om en person, en afdeling eller en organisation. Gennem en række udvalgte spørgsmål, som feedbackmodtageren, kolleger, nærmeste leder o.a. besvarer, dannes der et billede af, om personens selvopfattelse matcher den adfærd, omverdenen ser. Desuden afdækkes feedbackmodtagerens kompetence og performanceniveau. Vi tilpasser 360° feedback til jeres behov med velafprøvede spørgerammer, en webbaseret indsamling og bearbejdning af data i FeedbackSystem.net™ samt en pædagogisk og let omsættelig grafisk præsentation af data i rapport.

FeedbackSystem.net™

FeedbackSystem.net™ er et webbaseret system til brug for kundetilpassede målinger og evalueringer. PeoplePartner har udviklet og ejer systemet. Bliv certificeret bruger og gennemfør egne evalueringer og målinger, eller lad PeoplePartner om at gennemføre processen.

360° Feedback til leder, medarbejder og organisationsudvikling

 • Velafprøvede og tilpassede spørgerammer
 • Sætter fokus på potentialer og egenrefleksion
 • Kvalificerer udviklingssamtaler som MUS og LUS
 • Faciliterer afdelings- og teamudvikling
 • Understøtter interne uddannelsesforløb
 • Afdækker og kvalitetssikrer performance i organisationen

 

Rapporter på flere niveauer

 • Medarbejder
 • Leder
 • Team
 • Afdeling
 • Center
 • Organisation
 • Årsrapporter

En måling er bedre end ti meninger

Det er min erfaring, at 360° feedback afdækker væsentlige udviklingsområder, der ellers kunne blive overset.

Svein Åge Rodt

Uddannelsesansvarlig overlæge, Aarhus Universitetshospital

Medarbejdertilfredshed og performance

Jeg har haft fornøjelsen af et tæt samarbejde med PeoplePartner i forbindelse med lederudviklings-kurser, personlige coaching sessions og team-training events.
PeoplePartner har altid formået at facilitere en forbedret performance og en øget medarbejdertilfredshed med udgangspunkt i specifikke udfordringer.

Birgit Bæk

Vice President Global Supply Chain, Nissens A/S

Værdier i fokus på Plejehjemmet Elmely

“Vi er det første plejehjem, der har fået lavet en pejling på vores værdier og de handlinger, der er iværksat for at udleve værdierne. Jeg er imponeret og glad over udbyttet.”

Kis Lund

Plejehjemsleder, Aalborg Kommune

Holder mig ajour

Jeg føler, at det er med til at holde mig ajour som postgraduat klinisk lektor. Dér hvor vi har de såkaldte uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, er det ofte de bløde værdier, der er til diskussion. Og det fanger 360° graders feedback. Det er en virkelig stor hjælp.

Marianne Mørch

Ledende overlæge, Geriatrisk afd. Sygehus Vendsyssel

Priseksempler

10 personer, hvor vi kører hele processen med dataindsamling og afslutter med individuelle tilbagemeldinger på 360° rapporterne.

I får adgang til et professionelt set up med afprøvet spørgeramme og tilbagemelding fra erfaren feedbackgiver. Mulighed for tilkøb af datamateriale til strategisk anvendelse i organisationen.

Pris 39.500,- ekskl. moms og kørsel efter statens takst.

Ring og få et uforpligtende tilbud…