360° Feedback for hospitaler

Facilitatorcertificering, supervision og forskning

Vi samarbejder med hospitaler og afdelinger over hele Danmark og er specialiserede i at facilitere anvendelsen af 360° feedback til uddannelsessøgende læger og uddannelsesansvarlige overlæger. Vi certificerer brugere som feedbackfacilitatorer i anvendelsen af 360° feedback og tilbyder en struktureret og forskningsbaseret supervision af samtalerne. Vi indgår i forskningsprojekter og fungerer som eksterne undervisere på kursus for uddannelsesansvarlige overlæger i Videreuddannelsesregion Nord, ligesom vi fungerer som strategiske sparringspartnere for afdelingsledelser i forbindelse med 360° feedback.         

 Dato for næste åbne facilitatorcertificering

Aarhus d. 28. maj 2024 kl. 9-15
Aarhus d. 29. august 2024 kl. 9-15
Aarhus den 30. oktober 2024 kl. 9-15

Tilmelding – ring på 5054 4195 eller
send mail på info@peoplepartner.dk

Typer af ydelser

  • Udvikler spørgerammer
  • Certificerer feedbackfacilitatorer
  • Stiller it-platform, FeedbackSystem.net, til rådighed
  • Superviserer 360° feedbacksamtaler
  • Strategisk sparringspartner på rapporter
  • Strategisk sparringspartner for afdelingsledelser
  • Faciliterer workshops, erfamøder og underviser på kurser

Mit udbytte af 360° med en uddannet facilitator

Det var spændende at få en tilbagemelding på min 360° feedbackrapport. Den viste nogle områder, som jeg kan arbejde med. Min feedbackfacilitator var rigtig god. Hun stillede uddybende spørgsmål, der fik mig til at tænke. Vi fik lavet en meget konkret handleplan på situationer i klinikken, hvor jeg kan træne prioritering af henvisninger, og feedback til andre faggrupper. Min facilitator hjalp mig med at se mulighederne for træning på afdelingen og støttede mig i mine indsatser.

Theis Christmas Møller

Reservelæge, Billeddiagnostisk Afdeling, Regionshospitalet Nordjylland

 Professionel samarbejdspartner

PeoplePartner mestrer balancen mellem at være deltagere i et forskningsprojekt, bidrage til dette videnskabeligt og samtidig være leverandør af ydelser til projektet. PeoplePartner er derfor en professionel samarbejdspartner - også når det gælder forskningsprojekter.

Gitte Eriksen

Uddannelseskoordinerende Overlæge, Aarhus Universitetshospital

Inspirerende og motiverende

PeoplePartner arbejder professionelt og effektivt, er altid parat til at gå nye veje og yder professionel rådgivning og sparring. I mere end 10 år har vi haft et smidigt og givende samarbejde med PeoplePartner om 360°’s feedback i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord.

PeoplePartner byder ind med både stor viden og know-how til såvel udvikling som gennemførelse af organisatoriske processer. PeoplePartner er imødekommende og går all-in, også når det gælder deltagelse i forskningsprojekter, hvor de bidrager med akademisk viden og gode ideer. Det er altid inspirerende at arbejde sammen med PeoplePartner.

Bente Malling

Ledende Lektor emerita i den Pædagogisk Udviklende funktion i Videreuddannelsesregion Nord, Aarhus Universitet

360° feedback giver dygtigere læger og bedre patientsikkerhed

Jeg oplever, at FeedbackSystem.net og PeoplePartner er et vellykket eksempel på, at folk udenfor selve lægeverdenen kan bidrage til at forbedre nogle af de kompetencer, som vi læger ikke selv har megen fokus på.

Afdelingslæge

Feedbackfacilitator, Aalborg Universitetshospital

Priseksempler

Certificering med adgang til it-platform og spørgerammer i FeedbackSystem.net.

Du får et færdigt it-set up og uddannelse i analytisk at håndtere 360° feedback rapporter og i at gennemføre en reflekterende samtale. Desuden får du supervision på den første samtale. Herudover er der altid support og hjælp til både samtale og it. 

Pris 7.500,- ekskl. moms og kørsel efter statens takst.

Driftsomkostninger: Årlig licens inkl. support og platform, pris 575,-. Rapportpriser fra 275,- til 800,- afhængig af antal rapporter. Alle priser er ekskl. moms og kørsel efter statens takst.

Ring og få et uforpligtende tilbud…