PeoplePartner

Med analyse og viden i centrum

PeoplePartner løser rådgivnings og konsulentopgaver for private og offentlige virksomheder. Vi arbejder med menneskers potentialer og virksomhedsudvikling.  Det har vi gjort siden 2009. Vores tilgang til enhver opgave er drevet af relationsopbygning, professionalisme og faglige kompetencer, så vi har mange og langvarige forretningsbekendtskaber. Det er vi stolte af. 

Vi er grundlæggende nysgerrige af natur og vil gerne interagere og i dialog. Så hvis din nysgerrighed bliver pirret af det vi præsenterer, så kontakt os!

Værdifuld partner

Vi har på Aalborg Universitetshospital indført 360° feedback og FeedbackSystem.net som et led i at systematisere vores 360-samtaler med de uddannelsessøgende læger. PeoplePartner har været, og er fortsat, en værdifuld partner i det projekt. Foruden at levere selve systemet, står de for undervisning og support af vores feedbackfacilitatorer og er sparringspartnere for os som projektledere. At både Gitte og Christina samtidig er behagelige, interesserede og med et smil på læben er en stor fornøjelse.

Lotte Hoelgaard Christensen

AC-fuldmægtig, Aalborg Universitetshospital

360° Feedback for hospitaler

Facilitatorcertificering
Supervision
Forskning

Coaching og Rådgivning

Få sat retning på dit lederskab eller
din afdeling/forretning

Personprofiler

Personlige
kompetencer i centrum

Evalueringer

Afdæk potentialer ved ledere,
medarbejdere og virksomheden

Procesforløb

Facilitering af forløb
målrettede og afstemt jeres behov

Retorik og Samtale

Få dit budskab igennem
og skab refleksion

Forretningsfokus, overblik og retning

Jeg har fået sparring og rådgivning på forretningsudvikling af PeoplePartner. Det har fokuseret vores blik på flere forretningselementer og sat skub i konkrete tiltag som prissætning, udvikling og systematik i opgaveløsningen. Sparringen har givet os et overblik og sat en retning, som ellers kan være en udfordring at fastholde for en forretning i udvikling.

Vores samarbejde med PeoplePartner vil fortsætte.  

Mette Thornval

Medejer og guide, Københavnerture

Medarbejdertilfredshed og performance

Jeg har haft fornøjelsen af et tæt samarbejde med PeoplePartner i forbindelse med lederudviklings-kurser, personlige coaching sessions og team-training events.
PeoplePartner har altid formået at facilitere en forbedret performance og en øget medarbejdertilfredshed med udgangspunkt i specifikke udfordringer.

Birgit Bæk

Vice President Global Supply Chain, Nissens A/S

Inspirerende og motiverende

PeoplePartner arbejder professionelt og effektivt, er altid parat til at gå nye veje og yder professionel rådgivning og sparring. I mere end 10 år har vi haft et smidigt og givende samarbejde med PeoplePartner om 360°’s feedback i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord.

PeoplePartner byder ind med både stor viden og know-how til såvel udvikling som gennemførelse af organisatoriske processer. PeoplePartner er imødekommende og går all-in, også når det gælder deltagelse i forskningsprojekter, hvor de bidrager med akademisk viden og gode ideer. Det er altid inspirerende at arbejde sammen med PeoplePartner.

Bente Malling

Ledende Lektor emerita i den Pædagogisk Udviklende funktion i Videreuddannelsesregion Nord, Aarhus Universitet