Coaching og Rådgivning

Få sat retning på dit lederskab eller din afdeling/forretning

Coaching og rådgivning er tilpasset den enkelte medarbejder eller leder og tager afsæt i de temaer og udfordringer, som den enkelte har. Vi arbejder målrettet og fokuseret og inddrager ofte personprofilanalyser som et hjælpeværktøj. I mange tilfælde vil 2– 5 sessioner være tilstrækkeligt til at opleve udvikling og forandring. Vi integrerer coaching og rådgivning, hvor det giver mening, fordi vores erfaring er, at det i den rette kombination kan skabe hurtigere resultater.    

Emner og temaer

  • Styrkelse af lederkompetencer.
  • Strategi og organisationsudvikling. 
  • Få sat retning på karrieren. 
  • Systematisk forretningsudvikling.
  • Afklaring og målsætning i en given rolle eller funktion. 

Forretningsfokus, overblik og retning

Jeg har fået sparring og rådgivning på forretningsudvikling af PeoplePartner. Det har fokuseret vores blik på flere forretningselementer og sat skub i konkrete tiltag med prissætning, udvikling og systematik i opgaveløsningen. Sparringen har givet os et overblik og sat en retning, som ellers kan være en udfordring at fastholde for en forretning i udvikling. Vores samarbejde med PeoplePartner vil fortsætte.

Mette Thornval

Medejer og guide, Københavnerture

Retning og mål

Christina er yderst kompetent. 
Hun finder hurtigt ud af, hvad der skal arbejdes med. I min situation som sognepræst har jeg fået meget ud af at blive coachet af Christina.

Iben Munksgaard Davids

Sognepræst, Brandkjærkirken, Kolding

Priseksempler

Du får coaching og rådgivning af en erfaren og internationalt certificeret coach.

5 sessioner á 2 timers varighed inklusive profilanalyse og materialer.   

Pris 12.000,- ekskl. moms.

2 sessioner á 2 timers varighed inklusive profilanalyse og materialer.

Pris 6.500,- ekskl. moms.

Ring og få et uforpligtende tilbud…