False

PeoplePartner ApS
home
printer
search
sitemap

VærdiPejling - er jeres værdier synlige?

Få værdifuld og konkret viden om jeres værdier

 

I har jeres værdier på plads, men har brug for at få vurderet, i hvor høj grad de efterleves i den daglige praksis. Vi har ekspertisen til at få gjort jeres værdier målbare, så I kan se, om jeres værdier og adfærd hænger synligt sammen. Med vores online dataindsamlingssystem får vi visualiseret jeres og eventulle kunders, brugeres og/eller samarbejdspartneres svar i et pædagogisk rapportmateriale.

 

Det får I

  • Afklaring af VærdiPejlingens indhold - I præsenterer jeres værdier, som vi efterfølgende bearbejder til en unik spørgsmålsramme.

 

  • Indsamling af data via online system. Foregår via email og direkte adgang til spørgeskema.

 

  • VærdiPejlingsrapport der i pædagogisk og overskuelig form præsenterer data.

 

  • Analyse på baggrund af VærdiPejlingsrapport.

 

  • Præsentation af rapport og analyse på tilbagemeldingsmøde med ledelsen.

 

 

 

Værdier i fokus på Plejehjemmet Elmely


"Vi er det første plejehjem, der har fået lavet en pejling på vores værdier og de handlinger, der er iværksat for at udleve værdierne. Jeg er imponeret og glad over udbyttet."